Ο ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. ΦΕΤΙΝΟ ΘΕΜΑ: "ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ".
ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 12.00 -13.00, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 13.00 -14.00.